top of page

"מרגש"

"מדהים"

"חובה לצפות"

"4 דקות שיתנו לך פרופורציות"

"חשוב"

פעילות עמותת להיות שם | מובילים לחיי כבוד, עצמאות ומעורבות חברתית ! 
באמצעות גישה טיפולית "אחד על אחד" לטיפול באוטיזם, ללא הוסטלים, ללא כדורים פסיכיאטריים. אתם מוזמנים להיות שם, יחד נייצר מציאות חדשה לאוטיסטים בישראל.

bottom of page