top of page

תרומה בהעברה בנקאית

להלן פרטי חשבון הבנק של עמותת להיות שם והנחיות לתרומה בהעברה בנקאית

שם החשבון

להיות שם (ע"ר)

בנק

דיסקונט

 

סניף

003

חשבון

119498121

מספר חשבון קודם 61062

תרומת 100 שעות טיפול
5,000 ש"ח

4
 

תרומת 50 שעות טיפול
2,500 ש"ח

3
 

תרומת 20 שעות טיפול
1,000 ש"ח

2
 

תרומת 10 שעות טיפול
500 ש"ח

1

ניתן לתרום דרך העברה בנקאית אל חשבון העמותה, נודה מאוד אם בסיום הפעולה תוכלו בבקשה לשלוח את האסמכתא אלינו לפקס שמספרו 073-7079415 או למייל info@lihiotsham.org.il

 

בנוסף, אם ניתן, אנא ציינו פרטים לקבלה: שם חברה או פרטי, ח"פ או ת"ז, טלפון, כתובת וכו'

 

נעריך מאוד באם תתקשרו בכל מקרה ותעדכנו אותנו בדבר העברת התרומה בטלפון 073-7079414 שלוחה 1, אנו נשלח את הקבלה אליכם במהירות האפשרית בדואר, פקס או מייל.

 

חשוב לציין: כל חברי ההנהלה והועד המנהל בעמותה פועלים בהתנדבות ללא שכר, לעמותה כל האישורים הנדרשים עפ"י חוק כולל אישור 46, תרומתכם תוכר לצרכי מס, העמותה מבוקרת ומנוהלת באופן שוטף ע"י משרד רו"ח ועו"ד, העמותה אינה מקבלת תמיכה ממשלתית, הסיוע שאנו מגישים נתמך ע"י תרומות בלבד.

תרומתכם תנותב לייעוץ, הכוונה ובניית תכנית טיפולית ע"י מנתח/ת התנהגות • העסקת רכז/ת תכנית פרטנית • העסקת תרפיסט/ית לתרגול אישי עם הילדים בביתם • נגישות והסעות לטובת שילוב הילדים והמתבגרים בעבודות בקהילה • סדנאות הכשרה לתרפיסטים/ות ומורים/ות בבתי הספר • מורים/ות פרטיים/ות לקידום ילדי הקשת המשולבים בבתי הספר • ספורט שיקומי בליווי אישי לטיפוח מצבם הבריאותי של הילדים • ימי העצמה, גיבוש ושילוב בקהילה • פעילויות בזמן חופשות, חגים, באין מסגרות פעילות ועוד...

bottom of page