top of page

אישור מלכ"ר

אישור ניהול תקין

ניהול תקין 2023.jpg

אישור 46

אישור 46 עד שנת 2023.jpg

אישור ניהול חשבון

ניהול חשבון.jpg

אישור ניהול ספרים

אישור ניהול ספרים 2024.jpg

אישור ניכוי מס במקור

אישור ניכוי מס במקור 2024.jpg

אישורי העמותה

בעמוד זה תמצאו את כל אישורי העמותה העדכניים ביותר, כמו כן מצורפים דוחות כספיים של 3 השנים האחרונות.

לנוחיותכם, ניתן ללחוץ על כל אישור להגדלה ולהורדה, בנוסף ניתן להוריד את כל אישורי העמותה בקובץ מרוכז בלחיצה על הכפתור.

אנו מעלים לאתר את האישורים העדכניים ביותר באופן שוטף מיד כשאנו מקבלים אותם מהרשויות

תקנון העמותה

אישור מס ערך מוסף

תעודה לרישום העמותה

תקנון עמותת להיות שם.jpg

דוחות כספיים לשנת 2020

2020_page-0001.jpg

דוחות כספיים לשנת 2021

2021_page-0001.jpg

דוחות כספיים לשנת 2022

2022_page-0001.jpg
bottom of page