top of page

אודות העמותה

חזון, ערכים ושאיפות

עמותת להיות שם עוסקת במתן אפשרות לילדים על הרצף האוטיסטי. האפשרות לצמוח, ללמוד ולתרום בחזרה לחברה הינה הגשמה של כולנו למען עתיד טוב, פתוח ומקבל, היוצר קהילה בריאה ותומכת בה יש מקום לכל אחד ואחת.

 

הפוטנציאל הגלום בגישה החברתית של להיות שם נוגע בכל הרבדים של החברה:

הפוטנציאל החינוכי והערכי בחינוך הדור הצעיר לקבלת השונה.

הפוטנציאל העסקי בהכשרת צוותי מטפלים מוסמכים ויצירת מקומות עבודה.

הפוטנציאל הכלכלי בפינוי ההורים והזמינות שלהם לעסוק ולהתפתח במקצועות שלהם.

הפוטנציאל למדינת ישראל להפצת הגשמת השיטה והאסטרטגיה ברחבי העולם.

הפוטנציאל המחקרי בתחום השיקום ושילוב האוטיסטים במשק.

הפוטנציאל הכלכלי בשילוב האוטיסטים במשק.

 

 

" ליווי ילדים על הרצף תוך לימוד ותרגול יום יומי אינטנסיבי יוביל ליכולת תכנון רצף תנועות, שיפור יכולות הדיבור והתקשורת הלא מילולית, עד לכדי עצמאות " 

bottom of page