top of page

תרומה בצ'ק או מזומן

להלן כתובת העמותה והנחיות לשליחת תרומה בדואר

להיות שם (ע"ר)

ת.ד. 4050 אילת

מיקוד 8814001

תרומת 100 שעות טיפול
5,000 ש"ח

4
 

תרומת 50 שעות טיפול
2,500 ש"ח

3
 

תרומת 20 שעות טיפול
1,000 ש"ח

2
 

תרומת 10 שעות טיפול
500 ש"ח

1

ניתן לתרום לעמותה באמצעות צ'ק או מזומן, צ'קים יש לרשום לפקודת להיות שם (ע"ר), יש לשלוח את התרומה, בין אם צ'ק או מזומן, לכתובת ת.ד. 4050 אילת, מיקוד 8814001.

 

אנא צרפו מכתב בו מפורטים הפרטים שלכם לקבלה: שם חברה או פרטי, ח"פ או ת"ז, טלפון, כתובת וכו'.

נעריך אם תעדכנו אותנו מראש בדבר העברת התרומה בטלפון 073-7079414 שלוחה 1 או דרך פקס שמספרו 073-7079415 או במייל info@lihiotsham.org.il, אנו נשלח אליכם את הקבלה ברגע שהתרומה תגיע אל משרדינו.

 

חשוב לציין: כל חברי ההנהלה והועד המנהל בעמותה פועלים בהתנדבות ללא שכר, לעמותה כל האישורים הנדרשים עפ"י חוק כולל אישור 46, תרומתכם תוכר לצרכי מס, העמותה מבוקרת ומנוהלת באופן שוטף ע"י משרד רו"ח ועו"ד, העמותה אינה מקבלת תמיכה ממשלתית, הסיוע שאנו מגישים נתמך ע"י תרומות בלבד.

תרומתכם תנותב לייעוץ, הכוונה ובניית תכנית טיפולית ע"י מנתח/ת התנהגות • העסקת רכז/ת תכנית פרטנית • העסקת תרפיסט/ית לתרגול אישי עם הילדים בביתם • נגישות והסעות לטובת שילוב הילדים והמתבגרים בעבודות בקהילה • סדנאות הכשרה לתרפיסטים/ות ומורים/ות בבתי הספר • מורים/ות פרטיים/ות לקידום ילדי הקשת המשולבים בבתי הספר • ספורט שיקומי בליווי אישי לטיפוח מצבם הבריאותי של הילדים • ימי העצמה, גיבוש ושילוב בקהילה • פעילויות בזמן חופשות, חגים, באין מסגרות פעילות ועוד...

bottom of page