top of page

עמותת להיות שם יחד עם שותפים יקרים מחלקת ללא עלות מגוון הטבות ופעילויות למען ילדים עם אוטיזם ובני משפחתם אשר פונו לאילת בעקבות הלחימה. אנא עזרו כפי יכולתכם. לעמותה אישור 46, תרומתכם תוכר לצרכי מס.

קול קורא לסיוע לילדים עם צרכים מיוחדים באילת.jpg
bottom of page