top of page

תודות ושותפים

להיות שם הינה עמותה מאורגנת, העוסקת בפיתוח וקידום ילדים. העבודה מרובה וסיפורי ההצלחה בצידיה מעודדים אותנו בצדקת הדרך. העמותה נתמכת בתשתית של אנשי מקצוע מתנדבים, ובתי עסק זעירים כגדולים. אנו אסירי תודה לכל אחד ואחת מכם. בלעדיכם הדרך להגשמה הייתה קשה עוד יותר.

כל מה שחדש ומעניין

באוטיסטים בדרך לעצמאות

הרשמה חינם

bottom of page