top of page

"לראשונה בישראל ובעולם"

גישה טיפולית פורצת דרך באוטיזם

"חזון הארגון הינו להוביל ילדים ומתבגרים על הקשת האוטיסטית לעצמאות אישית ומעורבות חברתית. כל אחד על פי נקודת המוצא שלו, תוך קידום גישת הטיפול הפרטני המעמיק במערכות החינוך במסגרות השונות ובשעות הפנאי"

שגית רז,
מייסדת להיות שם

תרומה לעמותה

לשם מימוש חזון העמותה, והענקת טיפול פרטני שיביא את הנמצאים על הספקטרום האוטיסטי לידי עצמאות, דרוש הון רב. הטיפול בגישת "אחד על אחד" אינטנסיבי, וכרוך בעלויות גבוהות שעלותן יכולה להגיע לכ-5,000 ש"ח בחודש. כל תרומה גדולה כקטנה תתקבל בברכה...

מעורבות בעמותה

פעילות עמותת "להיות שם" נמצאת במגמת גדילה וצמיחה מתמדת. אנו זקוקים כעת ונזדקק בעתיד למספר רב של מתנדבים ועובדים על מנת להגשים את חזון ומטרות העמותה, ולממש את הפעילויות השונות. אנו מודים לכל אחד ואחת שרוצים לקחת חלק ולהיות מעורבים בפעילות העמותה...

שינוי תפיסה מערכתי בתמיכת חקיקה לקידום טיפול פרטני מעמיק "אחד על אחד" במערכות החינוך השונות ובמסגרות הרווחה והמעורבות הקהילתית. 

הגברת המודעות לכך שאוטיסטים הינם חלק מהקהילה והובלתם להתקדם לעצמאות. 

ייזום וקידום פרוייקטים למעורבות קהילתית בהתנדבות באילת. 

קידום תוכנית טיפול פרטני למשפחת הנעזרות בעמותה.

פיתוח מוצרים ומתודולוגיית טיפול.

 " לכל אדם הזכות לחיות כאחד האדם"

מטרות העמותה
פעילות העמותה

שינוי תפיסה בישראל, עמותת "להיות שם" פועלת במספר רב של מישורים על מנת לקדם את גישת הטיפול הפרטני, לשנות את תפיסת הטיפול בישראל ולהעניק לכל ילד ומתבגר על קשת הספקטרום האוטיסטי את הטיפול האישי, האינטנסיבי המותאם לו. שיטות הטיפול באוטיזם הינן רחבות ושונות, אנו מעריכים ומכבדים את כל השיטות. מטרתנו הינה לשנות את הגישה, מגישת טיפול המבוסס על מספר שעות שבועיות לגישה לימודית אינטנסיבית של מערך חיים, כאשר לצד כל אוטיסט יהיה מטפל שיקדם אותו באופן פרטני, ירחיב את הטיפול בהיקף המימד המשפחתי והסביבתי, ויישנה את הגירויים בהתאם להתפתחות האישית של הילד.

פרויקט אילת כעיר מודל, מטרתו להפוך את אילת לעיר דוגמא לחשיבות שבגישת הטיפול הפרטני. אילת הינה נקודת הפתיחה ולאחריה יוקמו מרכזיים טיפוליים בכל רחבי הארץ. באילת מתגוררים כמאה ילדים ומבוגרים המאובחנים על פני הקשת האוטיסטית, ומטרת הפרויקט הינה להעניק לילדים ולמתבגרים טיפול על פי הגישה הפרטנית של מקדם התפתחות צמוד למשך רוב שעות היום, בפיקוח אנשי מקצוע...

כל מה שחדש ומעניין

באוטיסטים בדרך לעצמאות

הרשמה חינם

Thanks! Message sent.

bottom of page